Reçu le 20/10/2020, de A. D. via Info@bois-cambre.brussels

Citoyen(ne) habitant la commune de 1050 Ixelles

Geachte minister,

Ik richt u onderhavig schrijven om u te informeren over de overlast die veroorzaakt wordt door de sluiting van het terkamerenbos. 

Wij voelen ons als twee hardwerkende ouders die iedere dag door het bos moeten om de kinderen naar school en kinderdagverblijf te brengen en dan terug door het bos moeten om op ons werk te geraken, ontmoedigd en gefrustreerd. 

Het is al geen gemakkelijk periode. Als werkende ouder en werkende mama zorgt deze sluiting van het bos en de bijkomende verkeershinder nog voor extra stress, nog vroeger moeten vertrekken, jonge kinderen en baby's nog vroeger moeten wakker maken (met alle gezondheidsgevolgen van dien) en veel tijdverlies.. tijd die ons zeer kostbaar is en weggenomen wordt. 

Burgers die in de files staan in de ochtend en avondspits zijn gewoon burgers die wensen te gaan werken of naar school gaan en dankzij hun belastingsbijdrage ook de economie draaiende houdt.. waarom dient nu net weer deze categorie nog eens te moeten inboeten? 

Er is toch voldoende plaats in het bos om te gaan wandelen en fietsen? Dienen nu net die paar vierkante meters asfalt van het terkamerenbos benut te worden voor recreatieve doeleinden tijdens de ochtend- en avondspits? Voor mensen die zich dan niet dienen te verplaatsen naar hun werk/school? Hebben hun belangen dan voorrang op deze van ons? 

We vinden het onverantwoord en een inbreuk op onze rechten dat er zomaar op een eenzijdige wijze vrijheden en belangrijk "grondgebied" wordt afgenomen. 

Met een beetje goede wil langs beide kanten dient er zeker een aanvaardbare oplossing kunnen gevonden te worden. Het is echter verwonderlijk dat daar zelfs geen oor achter is en de beslissingen maar op een eenzijdige manier worden opgelegd. 

Ik hoop ten zeerste dat deze situatie snel opgelost geraakt en dat de dingen ook eens vanuit een ander perspectief kunnen bekeken worden. 

Ik dank u alvast voor uw tijd en aandacht om dit te lezen en hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht over de huidige bijkomende laster en stress die deze beslissing veroorzaakt bij een categorie van burgers die reeds veel tijd en energie steken om hun professioneel en gezinsleven op te bouwen en zodoende de economie et toekomstige generaties ondersteunt.

A. D.

Nous rejoindre

Pour être régulièrement tenu(e) au courant de l'avancement de la situation, ainsi que de toutes nos actions!

Chargement